Έργο: RE_ACT PARK|
recreational activity park in Kifissias avenue
|thesis project|

Έτος: 2018

Τοποθεσία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η άθληση συνιστά μια ενασχόληση που στα αστικά κέντρα έχει οδηγήσει στην ανάγκη ύπαρξης ποικίλων χώρων ειδικά διαμορφωμένων ώστε να διεξάγονται ποικίλες δραστηριότητες. Η έννοια του γυμναστηρίου αναφέρεται πλέον σε μια πληθώρα προγραμμάτων και ειδών προπόνησης. Ο τρόπος εκγύμνασης έχει οδηγήσει στη σύσταση κέντρων που εμπεριέχουν μια ποικιλία εξοπλισμού χωρίς να μεταποιείται το κτιριακό απόθεμα που καταλαμβάνουν. Παρατηρείται επομένως μια αύξηση των διαφορετικών προγραμμάτων και τύπου εξοπλισμού, δίχως όμως να υπάρχει η απαίτηση για ένα σχεδιασμό που αναφέρεται στις δραστηριότητες αυτές. 

Ο προβληματισμός αυτός αποτέλεσε το εναρκτήριο έναυσμα της διπλωματικής αυτής εργασίας, που ουσιαστικά φιλοδοξεί διαμέσου της παράθεσης ποικίλων προγραμμάτων τα οποία δε σχετίζονται μόνο με την εκγύμναση, να δημιουργήσει χώρους εκτόνωσης δραστηριοτήτων που προάγουν το συγκεκριμένο lifestyle. Το Re_act park αντικατοπτρίζει μια κατάσταση που αξιοποιεί τα επιμέρους στοιχεία όλων των πρακτικών εκγύμνασης, με στόχο να απομακρυνθεί από τις παγιωμένες καταστάσεις που έχουμε συνδέσει,με το γυμναστήριο και την άθληση σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Οι εικόνες που παράγονται σε ένα αρχικό στάδιο τελικά μετατρέπονται σε πρακτικές διαχείρησης, δομώντας ένα περιβάλλον αναψυχής, ένα πάρκο στον αστικό ιστό που προσφέρει τη δυνατότητα διαφυγής από την πόλη που το περικλείει και το αναπτύσει.

Exercise consists a vital aspect of every life nowdays. Multiple facilities and pieces of equipment, have appeared, and the types of programs and activities have increased, so as to satisfy a wide variety of demands. The necessity of such spaces in the city, that offer the possibility of exercising either as a group or personal, has become apparent. However even though the way of training has been enriched with various programs, the spaces which facilitate them remain the same. The equipment evolves without actually changing the enviroment in which is located.

This particular aspect of working out has inspired the beginning of this thesis project. Re_act, proposes a series of buildings and public segments that aren’t necessarily related to the idea of the gym typology. It utilizes its elements as a base to construct a number of urban environments and unpredictable situations inside the park. In the first stages of conception, it was considered crucial to identify the range of activities and programs that already exist in the study area. This research was depicted through multiple diagrams which analyze the nature of such facilities and the social group to which they refer. This process defined the final programmatic diversity, as well as, the location of the proposal.

Welcome to Re_act park