Έργο: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ

Έτος: 2018

Μελέτη: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ| ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΒΥΖΟΒΙΤΗ ΣΟΦΙΑ

Κατάσταση: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Τοποθεσία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η εγκατάσταση αποτέλεσε το τελικό αποτέλεσμα ενός εργαστηρίου με αντικείμενο μελέτης την κατασκευή πτυχώσεων. Η κατασκευή είναι μια αναρτημένη οροφή που απαρτίζεται από πτυχομένες μονάδες, οι οποίες συνδέονται με τρεις διαφορετικούς τύπος συνδέσμων. Η συνδεσμολογία προέκυψε από τους διαφορετικούς τύπους ένωσης στις μεμονομένες μονάδες. Η οροφή αναρτήθηκε στο χώρο του Πανεπστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Η συνολική διάσταση της κατασκευής ήταν 3.00m x 1.30m.

Το υλικό που αξιοποιήθηκε ήταν χαρτόνι το οποίο σε δεύτερο στάδιο επικαλύφθηκε με στρώμα ρητίνης. Η επιλογή των σημείων ανάρτησης έγινε με βάση τα φορτία στο σύνολο της κατασκευής. Το πλέγμα που επιλέχθηκε ως καταληκτική επιφάνεια ανάρτησης ήταν τύπου σίτας.

This installation was the final outcome of a studio around the construction of folding patterns. The constaruction is a suspended roof, which consists of single folded units,connected with three types of links.The installation location was inside the Architecture Department of University of Thessaly.The dimensions of the overall construction are 3.00m x 1.30m.

 

 

The starting folding material was paper. However it was essential for the construction to incorporate some additional weight and volume. To ensure the endurance, paper was overlayed with resin.The selection of the suspension points was based on the overall construction load. The suspension points end up in a form of a wire mesh.