Έργο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Έτος : 2019

Μελέτη: DELTA STUDIO

Κατάσταση: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Τοποθεσία: ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ

Ένα από τα πρώτα πραγματοποιημένα έργα ήταν η δημιουργία του χώρου μας, στην οποία το κύριο μέλημα ήταν η ευελιξία και διαμόρφωση ενός open-plan space, με τη λιγότερη δυνατή επέμβαση. Τρία διαφορετικά επίπεδα ξεκινώντας με το μεταλλικό σκελετό που στεγάζει το εργασιακό περιβάλλον και στηρίζει το φωτισμό, η περιοχή που ορίζεται από τα κάθετα διαχωριστικά με ποικίλες διαπερατότητες, καθώς και η υλικότητα η οποία παρίσταται σε επιλεγμένα σημεία για να συμπληρώσουν την ολοκληρωμένη εικόνα από το εξωτερικό αφού περιμετρικά περιστοιχίζεται από υαλοστάσια.

Η διαφάνεια αυτή αποτέλεσε την κύρια πρόκληση ώστε να επιτευχθεί η ιδιωτικότητα παράλληλα με την εξωστρέφεια. Όντας ένας χώρος μόλις 35τμ, για να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες ενός αρχιτεκτονικού γραφείου, ήταν εμφανές πως ο διαχωρισμός του meeting room , των χώρων εργασίας και των βοηθητικών χώρων θα μπορούσε αν αποτελέσει έναν άξονα δημιουργίας ενός πολυλειτουργικού χώρου με τη δυνατότητα τα μεταβλητά του στοιχεία να παρουσιάζουν διαφορετικές οπτικές και να προσδίδουν βάθος.  Η κατασκευή της μεταλλικής οροφής που φέρει τον ανεξαρτητο φωτισμό, λειτουργεί ως ένα layer το οποίο διαμερισματοποιεί το χώρο χωρίς να τοποθετεί σταθερά στοιχεία διατηρώντας τις επιλογές αναδιαμόρφωσης.

One of our first completed projects was actually the design of our own office in Karystos. The goal was to transform a small space without interior segmentation into a flexible and multi-purposed space without a lot of built in elements. Located in a ground level floor, closed by glass structure, this open-plan space was defined by elements with different materials, textures and opacities. The main focus was on the built process from floor to ceiling. The intention was to create layers which if seen in the floor plan will cover different areas and lines of the office.

The opacity from the outer shell to the interior was seen as a challenge so as to achieve privacy along with openness. The idea of this one room space was to house multiple purposes while showing the possibilities of our design servises. The choice of alterable horizontal components which divide the meeting-room , workplace and auxiliary space along with metal construction in form of a panel the design results in a compact space with additional depth and various views. The metal ceiling that hungs above the 2/3 of the plot, caries all the lighting construction and offers the posssibility for a future change.